Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Sigurime-t në ditë të sodit jan shum aktuale dhe gati të pashmangshme. Kjo ndodh për shum arsye dhe paraqet një faktor esencial në sigurin e mallrave, pronës dhe shëndetit njerzor. Sigurime dhe agjenci të sigurimeve ka në të gjitha Shtetet por ato jan më të zhvilluara në Shtetet e BE-së gjegjësisht në Zvicër. Numri i agjencive për sigurime është i lartë në Zvicër dhe kështu paraqet një konkurenc të fortë për këtë biznes.

Sigurime shëndetsore

Për dallim nga Zvicra dhe Shtetet tjera më të zhvilluara, në Shtetet shqiptare egzistojn një numër më i vogël i agjencive për sigurime, ndërsa kjo njëherit paraqet faktor negativ për bizneset dhe në përgjithsi për sigurimet shëndetsore. Nga kjo mungesë lind edhe ideja që të hapet biznes me sigurime në Kosov dhe Shqipëri. Ju mund të merrni një kredi nga ne dhe të hapni një agjencion të sigurimeve, me anë të së cilës do t'i plotsoni nevojat e qytetarve dhe s'do të hasni në konkurenc të madhe.

para për sigurime vetëm tek ne

Mundësit për të filluar punën me sigurime jan të mdhaja. Merrni një kredi tek ne nga 3'000 - 250'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 72 muaj dhe filloni që tani sepse konkurenca është e vogël. Plotsoni formularin tonë dhe pastaj ne ju kontaktojmë për informata tjera plotsuese. Ofertat tona jan falas dhe pa detyrime, prandaj ato duhet shfrytëzuar q'doherë. Ne jemi këtu për ju, urdhëroni informohuni më tepër.

Kërkesa për kredi