Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Sigurisht që dëshironi t'posedoni diqka por skeni para për ta blerë. Pse t'mbetet dëshira juaj e parealizushme kur ne jemi ketu! Zgjidhni q'dosend që e dëshironi dhe prona do t'bëhet e juaja me ndihmën tonë. Ne kemi parapar kredi të ndryshme që do t'ju shërbejn në jetën tuaj, urdhëroni dhe shfrytzoni ato. Huazoni para nga ne dhe mos u brengosni për të tjerat, ofertat tona kjan të përshtatura me gjendjet tuaja financiare dhe nuk shkaktojn vështirsi në pagesën e kësteve mujore.

Prona juaj

Prona paraqet një dëshir të gjithkujt, mirpo jo q'dokush mund ta gëzoj atë. Pengesa kryesore që të bëhemi pronar mbi një send jan mjetet e pamjaftueshe financiare. Mirpo, tani ky problem është tejkaluar, me kredit tona prona nuk është më vetëm ëndërr e parealizuar, por ajo është e mundshme në q'dokohë dhe në q'dovend. Andaj mos i humbni këto mundësi që ju ofrohen, mernri kredi dhe bleni sa më tepër prona.

Bleni prona me kredit tona

Merrni kredi tek ne nga 3'000 - 250'000 CHF me afat kohor nga 12 - 72 muaj dhe bleni prona në cilindo vend që dëshironi. Shfrytëzoni mënyrën më të mirë dhe më të shpejt për ti realizuar qëllimet tuaja. Ofertat tona jan falas dhe pa detyrime, andaj interesohuni dhe informohuni më tepër. Në shërbimin tuaj kemi një staf profesional që ju përgjigjet në të gjitha gjuhët që flisni më mirë. Asnjëherë nuk ka qenë më lehtë dhe më thjeshtë për të marrë një kredi, nevoitet vetëm vullneti dhe kërkesa juaj e për të tjerat kujdesemi ne.

Kërkesa për kredi