Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Mjeksia paraqet fushën më të madhe dhe më të rëndësishme për të cilën duhet të kujdeset një shtet. Ajo është baza elementare e gjitha fushave të tjera sepse nëse kjo fush nuk funksionon siq duhet dhe qytetarët nuk kan shërbime të mira atëherë Shteti ka dështuar në përmbushjen e obligimeve të veta. Shpeshherë mjeksia neglizhohet për arsye financiare dhe nuk i kushtohet kujdesi i duhur, mirpo kjo situat mund të ndryshohet me anë të një kredie nga ne, tani në q'dokohë mund të ndihmohet mjeksia dhe zhvillimi i saj.

Mjeksia në Zvicër

Një ndër shembujt më të mirë se si funksion dhe si duhet financiuar mjeksia është pa dyshim Zvicra. Mjeksia në Zvicër është njëra ndër më të zhvilluarat në Evropë. kjo ka ndodhur fal angazhimeve dhe investimeve në këtë sferë. Ky shembull dhe kjo praktikë mund të aplikohet edhe në Kosov e Shqipëri dhe të ndihmohet zhvillimi i saj. Tek ne egzistojn mundësit për kredi, me të cilat q'dokush do të mund ta ndihmonte mjeksin shqiptare, dhe njëherit të bëhet shkaktar në shpëtimin e një jete.

Si ndihmohet mjeksia

Mjeksia ka nevoj për ndihma financiare dhe për aparatur moderne me të cilat mund të trajtohen raste delikate dhe speciale. Mirpo, zakonisht këto aparatura kushtojn shum dhe jo q'dokush mund ti blej. Për këtë arsye merrni një kredi nga ne dhe shfaqne humanizmin tuaj. Zgjedhni shumën e dëshiruar nga 3'000 - 250'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 72 muaj, dhe plotsoni formularin ndërsa për të tjerat kujdesemi ne. Oferta është falas dhe pa detyrime prandaj interesohu për më tepër.

Kërkesa për kredi