Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Gjithqka që ndodh në botë transmetohet nëpërmjet mediumeve dhe ne informohemi për to. Kjo ka rëndësi të veqantë pasi që të gjitha të rejat që kan ndodhur i mësojmë dhe kështu arrimë të veprojmë në kohë për qdo situatë të krijuar. Sikur në të gjitha Shtetet që kan mediumet e tyre poashtu edhe shtetet tona kan mediumet e tyre dhe rregullisht transmetojnë lajme shqip. Për të gjitha Mediumet si private poashtu edhe shtetrore është me rëndësi të madhe të transmetojnë lajme shqip pasi që ato ndiqen dhe kërkohen shum nga popullata shqiptare.

Lajme shqip në të gjithë botën

Pasi që kërkesa për informata në të gjitha sferat e jetës është e madhe, at'herë pse mos ti kyqeni këtij biznesi më me seriozitet. E drejta për transmetim lajme shqip kërkohet nga shum radiotelevizione por atë të drejtë s'mund ta posedon q'dokush, kjo ndodh për arsye se kyqja në këtë biznes është e shtrejtë. Por, për këtë problem ka zgjidhje shum të mirë. Ne jemi në ndihmën tuaj dhe ju përkrahim në q'do ide që keni. Merrni një kredi, investoni në këtë drejtim dhe filloni të transmetoni lajme shqip sepse q'dodit e më shumë interesimi për informata rritet.

Transmetoni edhe ju lajme shqip

Që të bëheni konkurent në botën e mediumeve atëherë duhet të investoni me mend dhe të bëni diqka speciale që nuk mund ta bëj q'dokush. Mirpo, kur ke para të gjitha rrugët i ke të hapura. Merrni një kredi nga ne dhe mos u brengosni për të tjerat, lajme shqip do të mund edhe ju të transmetoni. Zgjedhni shumën tuaj që dëshironi nga 3'000 - 250'000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 72 muaj dhe plotsoni formularin tonë, pastaj ne ju kërkojmë për sqarime të tjera. Oferta jon është falas dhe pa detyrime prandaj shfrytëzoeni atë.

Kërkesa për kredi