Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Siq e dimë se humbja është faktor shum negativ që ndikon në bizneset mbarbotërore. Q'dolloj biznesi që bëhet qëllimin kryesor e ka te fitimi dhe te shmangia e humbje-s. Humbje mund të pësojë q'dokush nëse nuk i kushton rëndësin e duhur biznesit të tij. Ky faktor negativ për bizneset duhet shmangur q'doherë me qëllim të ecjes së biznesit në binarët e duhur. Mënyrat për tu shmangur nga humbjet-t jan të ndryshme por duhet përkushtim i veqantë ndaj saj.

Humbje të mëdha dhe të vogla

Humbja mund të jet e madhe dhe e vogël. Humbje të vogla mund të ndodhin shpesh dhe jan paralajmërim për mundësin e një humbje të madhe. Nëse keni një kompani dhe një biznes i cili ndoshta ka filluar të mos funksionoj ashtu siq ka funksionuar më parë, atëher ejani tek ne, merrni një kredi dhe investoni në të, plotsoni ato zbrazëtira që kan filluar të shfaqen në biznesin tuaj. Jepni një freski kompanis suaj kështu duke investuar edhe më tepër kështu që do të shmangni humbje.

Ndihma jonë kundër q'do humbje

Siq thamë edhe më lartë se q'dokush mund të pëson humbje nëse nuk merr masa për ta parandaluar këtë. Por si të mirren masa? Kjo është shum e lehtë, zgjedhni shumën e dëshiruar duke filluar nga 3'000 - 250'000 CHF, me afat kohor të kthimit nga 12 - 72 muaj, dhe mbroni kështu biznesin tuaj. Plotsoni formularin dhe ne do t'ju kërkojmë për sqarime të mëtutjeshme. Parat do t'i keni në konton tuaj vetëm 7 ditë nga marrja e përgjigjes pozitive, ofertat jan falas dhe pa detyrime prandaj mos hezitoni tjera.

Kërkesa për kredi