Nga
6.9%
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:

Dogana e Kosoves është e zhvilluar në bazë të standardeve të BE-së dhe është e financuar e gjitha nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe tani ajo ka aktualisht rreth 600 punëtorë. Gjithashtu dogana e Kosoves është e përkrahur nga BE nëpërmjet menaxherëve të lartë profesionalë doganorë, si autoritete ekzekutuese të huazuar nga shërbimet doganore të BE-së. Rëndësia e doganes së Kosoves është shum e madhe si në mbledhjen e tatimeve dhe taksave doganore poashtu edhe në mbrojtjen e ekonomisë.

Dogana e Kosoves dhe rëndësia e saj

Dogana e Kosoves ka rëndësi të madhe në mbrojtjen e ekonomis kombëtare sepse ajo bën kontrollimin e Importit dhe exportit dhe mbledh shum lloje të tatimeve dhe taksave doganore. Ajo është një ndër institucionet më të zhvilluara të Kosovës dhe qdo herë ka qen e shoqëruar me lëvdërata nga BE-ja. Me qdo import ose export që ju mund të realizoni në Kosov ju ndihmoni në ecurin dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të doganës dhe Shtetit të Kosovës. Prandaj merrni një kredi nga ne dhe importoni mallra në Kosov kështu që i bëni mirë sikur vetes poashtu edhe vendit tuaj.

Të ardhurat nga dogana e Kosoves

Të ardhurat nga dogana e Kosoves jan me një mas të konsiderueshme sepse shumica e të ardhurave buxhetore vijnë pikërisht nga atje. Por si mund ti ndihmohet këtij zhvillimi edhe më shum. Ju mund të merrni një kredi nga ne me një shum prej 3'000 - 250'000 CHF dhe me një afat kohor nga 12 - 72 muaj dhe të importoni mallra në Kosov kështu që do të rriten edhe më tej të ardhurat për Shtetin e Kosoves. Plotsoni formularin pastaj ne ju kontaktojmë për informata tjera. Oferta është falas dhe pa detyrime.

Kërkesa për kredi